EN
> 商品中心 >

独到(DUDAO)带线数显移动电源

  • [pics:duotitle]
  • [pics:duotitle]
  • [pics:duotitle]
  • [pics:duotitle]
  • [pics:duotitle]

独到(DUDAO)带线数显移动电源-K1A

  • 颜色:炫酷黑、象牙白   
  • 自带线,自由搭配苹果、安卓、Type-C 三种线,
  • 无需转接头5V/3A大输出,可同时充3部手机,
  • 高清LED数显
  • 规格:10000mAh
零售价

产品详细介绍